عاشقی کار تو نبود من عاشقت بودم بس  .........................................  .......................  همه احساس من و کشتی تو بر  پای هوس  ...........................................  ................................اما هنوز دوست دارم به جون اونکه دوست داری  ........................................................... .............وقتی که اسم تو میاد شکسته میشه این قفس   ........................................................................  ..................اما هنوز دوست دارم به جون اونکه دوست داری  .........................................................  ................وقتی که اسم تو میاد شکسته میشه این قفس    ........................................................................ بهش بگید پیشم نیاد  ..........................       ..........................          ....................     ...............      .....     بگید که رفت مسافرت    .....................................................................................................به پای عشق الکی هرچی که داشت    ....................    .............................................  ..............  گذاشت و رفت بهش بگید همین روزا  ..................................       ......................             توی دلم میکشمش    ..................................................       .............................خدانیار اون روز بی افته چشمام توی چشمش    ..............................      .........................                        دیون بود   ...................................                ............................                               اما دلم  دیونه تر از عشق او   ...............................................          .................................                                                قلب و زد به نامشو      ............................................         ..........                                                                 .........پر زد رفت بی نشون   ........................................      ..................                               بهش بگید چقدر دوستش دارم   .......................................         ............................ بهش بگید  اسمشو روی لبهام میزارم     .................................................     ...............................بهش بگید بیشم نیاد      ....................................          ......................                       بهش بگید رفت مسافرت   .............................................. ...............................................بهش بگید همین روزا توی دلم میکشمش .......................................................................................بهش بگید .......؟؟؟............................................................................................................................                                                                                                                                                                                   
جمعه یازدهم 2 1388
من هیچکس ام                     از این هیچکس ام                              ,با هیچ هیچکسی سخن نگفته ام                     .تا کنون                                         .پس ......             بکشا مهر سکوت از این بی کسی و هیچکسی          .ندانم                                          .که کیستی                                                   .

که مرا هر دم یاد میکنی و                                      

من اگاهم از این یاد                          ناراحتم از دوری                  رهایم کن از غم                 بیا بیا بیا بیا بیا                       که                        ؟؟؟؟؟                                    
دوشنبه هفتم 2 1388
 

بعد از این در آینه سیاه می بینم.....................................

و می دانم که بو بوی خیانت است .........................

که از پنجره اتاقت به من میرسه.....................

و  همچنان  استوار مرا می ازارد و می ترساند.................

ترس از تصمیم نا درست......................

عمری حسرت ..................یک هوس....هوس عشق پاک .......یا.....

.....مرگ ناز ... 

دوشنبه هفتم 2 1388
سلام سلامتیراحتیحالت که بهتره از دست من که ناراحت نیستی اینو بدون که من ......؟اجازه بده نگم بازم میرم سر پله اول و این چیزها فعلا مخم چند روز ی که اتصالی کرده وسیم نولم بافازم زده  بهم و تمام سیستم صوتی و تصویری و نوشتاری وذهنی منو ریخته بهم و هرچی میکنم از غم ننویسم نمی شه و اصلا سوژه این غم کم نشده انگار همیشه در کنارم هست و خواهد بود نمی دانم شاید این قسمت من یا تو یا او که زندگیم از بهای بزرگیش است باشد ولی من اینا رو برای توجیه خودم مینویسم تور رو که با هر چیزی نمی دانم توجیه کنم و ماندهام که بمانم در ماتم یا نمانم که تور روا از این غم جدایست و دنیا تو پرا شادی  نور سفیدی همچون روزگارات اما کم من ؟؟؟؟که باید حتما دلت را با دلی از درد ام شاد کنم . که ایا بشود یا نه انها از دست و اراده من خارج است چون من انقدر از تو دورم که حتی  در تمام لحظات . لحظه ای نیست که من قدمی از روز گذشته ام . به تو نزدیک تر باشم و اینو بتوانم حس کنم شاید این تقدیر است . یا این همه تقدیر افسانه است که شاید افسانه جدایی من و تو توی که  روزهاست  .نه یادی نه حرفی نه ....؟؟و هزار نه دیگر که میدانم بین دست های من و تو فاصله خیلی زیاده  اینو حتما می دونم که تو بمن گفتی که از دلم گذ شتی و با غربیه خوندی اواز اینو من میدونم قطره قطره اشکهای من می ریخت روی ساحل وقتی که گفتی نمی خواهم باهات بسازم خسته خسته خسته امو گم شده ام توی این دوراهی میگن تو عاشق شدی دوباره چه کنمدلم کسی رو به غیر از تو دوست نداره این روزا ما آدما گل نمی دیم به  دست هم  کم کم داره از یاد میره دلتنگی های دم به دم این روزا بی معرفتی ادما یک سنت  ورد زبونش لعنته این روزا عاشقی معنی و مفهوم نداره  هرکسی هر جور که میخواهد روی قلب مون پا میزارهاین روزا .............؟اگر گاهی ندانسته به احساس تو خندیدم یا با عشق خودخواهی فقط خود را پسندیدم ندانستم نفهمیدم اگر از دست من در خلوت خود گریه میکردی اگر بعد بودم و به روی خود نمی اوردم ندانستم و نفهمیدم اگر تو مهربان بودی و من نامهربان بود م برای دیگران سبز و برای تو خزان بودم اگر زجری کشیدی به اهی از زبان من نداستم نفهمیدم اگر با این همه ظلمی که من در حق تو کردم  اگر رجی خاطره کشتی از لحن بیان من گناه هم را ببخش ای نازنین ای مهربان من ایناست جرم خودخواهی و عشق یک طرفه و دو طرفه  .اتوبانی  .خیابانی و بیابانی و .........؟؟؟این هم شفاء ناعالج هیچکسغمگین  
دوشنبه بیست و چهارم 1 1388
 انگار امشب از انتهای جهان            .                     

خبرهای تازه در راه است                .                        

دوشنبه سوم 1 1388

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

جمعه دوم 12 1387

چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم

و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا می رویم

 و میان این دو سادگی معمایی میسازیم

به نام

زندگی
جمعه دوم 12 1387
 

یادت باشه

که یادم بیاری

 که یادت بدم

 که یاد بگیری

 که همیشه به یادتم

و یادت هیچ وقت از یادم نمیره

. . .  این یادت نره . . .

جمعه دوم 12 1387

خدایا
خدایا هیچکس و خوار و ذلیل نکن
خدایا هیچکس و جرت نده که هیچکس و اذیت کنه
خدایا هیچکس و رازی به مرگ هیچکس نکن
خدایا هیچکس و تنها نزار و بی کس نکن
خدایا هیچکس و دل شکسته از هیچکس نکن
خدایا هیچکس و مدیون هیچکس نکن
خدایا هیچکس و به خطر نزدیک نکن
خدایا هیچکس و به گناه آلوده نکن
خدایا هیچکس و به پاکی دعوت کن
خدایا هیچکس و به سقوط نزدیک نکن
خدایا هیچکس و عاشق تر از عاشق کن
خدایا هیچکس و از خانواده اش دور نکن
خدایا هیچکس و ببین و رها نکن
خدایا هیچکس و بی کس نکن
خدایا همه کس و هیچکس نکن
خدایا هیچکس و همه کس نکن
خدایا هیچکس و از هیچکس سیر نکن
خدایا هیچکس و از هیچکس دور نکن
خدایا هیچکس و ...............؟
جمعه بیست و پنجم 11 1387
 دلم می خواهد نقطه بگذارم تمامش کنم اما حس خسته ای مرتب مزاحمم می شود
جمعه بیست و پنجم 11 1387
می دانم سزایم این است که بی تو باشم
ولی تو خودت برای من بگو سزای تو چیست

تو که گناهی نداشتی
تو رو که جای من نمیکشند

تو خودت بگو
چرا در اتش من باید بسوزی
من گناهکارم تو چطوری
تو که .......

چهارشنبه دوم 11 1387
 در حال حاضر این حرف اخر من است:دست هامان خالی دل هامان پراز خانه که می آییدستمال سیاه بیارو تحملی طولانی تراحتمالا گریستن ما بسیار استاشتباه از من بوداشتباه از من بود ....؟؟؟
جمعه بیست و هفتم 10 1387
 حالا به هرچه می نگرم یا تورا. یا خاطراتترا می بینم عجیب است که چه زود هیچکس باکس میشود
جمعه بیست و هفتم 10 1387
یه روز روز های قدیم برای خیلی ها کس بودم اما دریغ از امروز صد دریغ و افسوس شده امهیچکس !!!!!!
جمعه بیست و هفتم 10 1387
حرف های هیچکسی چرا هیچکس . نمی فهمه هیچکس و هیچکس .هیچکس و در ک نمی کنه هیچکس . نمی رسه به فریاد هیچکسهیچکس به هیچکس دیگه کمک نمی کنهچرا هیچکس نگفت اون عاشق هیچکسههیچکس رفته بود از هیچکس خبر بیاره ببینه که هیچکس چرا سر قرار نیامده بود دیده بود دوست هیچکس اون هیچکسه اونجاست اما با یک هیچکس دیگه که فکر کنم این جور که هیچکس میگفت اون هیچکس نامزد اون هیچکسه بود ولی بابا هیچکسه مخالف میگه این هیچکس . هیچکس و نداره . من اون هیچکس می شناسم خیلی هیچکس خوبی بود و چون از بچگی هیچکس و نداشت همیشه کارهاش گره میخوره حالا من هیچکس اگر بشه می خواهم به بابا هیچکسه بگم بابا این هیچکس ما حرف  نداره هیچکس خوبی  اون هم  مثل من هیچکس نداره  این خوبه که ادم هیچکس و نداشته باشه که به کارهای هیچکسیش دخالت کن خوب خوبه که ..؟آدم هر تصمیم هیچکس که بگیره هیچکس نمی تونه در کارش دخالت کنه ../؟توی شهر هیچکسا هیچکس سر کار نمی ره هیچکس و اذیت نمی کنند هیچکس غصه نداره هیچکس نمی خوابه توی شهر هیچکسا هیچکس عاشق نمیشه هیچکس منتظر نیست هیچکس در راه نمانده .هیچکس گریه رو بلد نیست .غروب در شهر هیچکس آ برای هیچکس قشنگ نیست . هیچکس .به کار دیگران دخالت نمیکنه .هیچکس غیبت نمیکنه . هیچکس زیراب هیچکس و نمی زنه هیچکس توی اتوبس سرپا نمی شینه ..؟؟توی شهر هیچکسا نه غم هست نه شادی هیچکس هیچ حالی رو حس نمیکنه..سردی گرمی .دروغ ریا. عشق .مرگ مصیبت. .......؟؟؟؟/(خوش به حالشون)هیچکس می گفت عروسی هیچکس درس شده و بابا هیچکسه جواب مثبت داده . می گفت هیچکس دیده که در حال تدارکات عروسی هیچکسیش بود میگفت گفته عروسی من کم خرج گفتم چرا گفته چون ..؟هیچکس غذا نمی خوره .هیچکس صندلی نمی خواه هیچکس میوه و شیرینی دوست نداره هیچکس اب نمی خواهدخوبه هیچکس از جهت به خرج نمی افته .اما بازم ناراحت بود . هیچکس چرا میگفت آخ چرا نباید هیچکس نیا عروسی من چرا نباید روز عروسیم عرق در نور شادی نباشم .من بهش گفتم بابا خدا رو شکر کن تو شهر هیچکسا هیچکس با هیچکس عروسی نمیکنه حال هیچکسه بهت اره گفته عروسی هیچکسیت رو خراب نکن دست هیچکس رو بگیر برو ماه عسل ...در فکر فرو رفتو دست هیچکسه رو گرفت که بره بدون خدا حافظی اما هیچکس ماشین نداشت هیچکس نبود که کلید بهش بده هیچکس در پمپ بنزین نبود هیچکس در شهر نبود آخه اینجا شهر هیچکسا هیچکس دید هیچکس به دادش نمی رسه دست زنش که در دستش بود بسوی سد نزدیک شهر هیچکس آ دوید طوری که هیچکس بهش نرسید در یک ان هیچکس و زنش هیچکسه به آب پریدن  در آب غرق شده بودن وهیچکس به دادش نرسید آخه اینجا شهر هیچکس آهیچکس نیست که...؟این هم خیلی بدههیچکس . نمی فهمه هیچکس و هیچکس .هیچکس و در ک نمی کنه هیچکس . نمی رسه به فریاد هیچکسهیچکس به هیچکس دیگه کمک نمی کنهپس همیشه فکر کن در شهر هیچکس ا زندگی میکنی و خودت کار های و تصمیمات تو بگیر چونهیچکس مثل خودت نمیشه هیچکس برای هیچکس خوبی نمی خواهد جز خانواده هیچکس  این هم یک تکس هیچکسی ..!!!هیچکس باهات . هیچکس دوست داره .هیچکس عاشقته. هیچکس برات میمیره. هیچکس برات می مونهاین هیچکس کیه .خوب منم هیچکس ....؟؟؟؟ پا وبلاکیهانوشته شده بدست هیچکس  
جمعه بیست و هفتم 10 1387
 همه ی زخم ها شفا می یابند همه ی آرزوهابراورده می شوند همه ی رویا ها به راه خواهند امد
جمعه بیست و هفتم 10 1387
می شود این جا گوشه ی همین تخت شکسته  بنیشنم خسته ام مسافرم در راه مانده ام در مانده و بیمارم خدای هست ناظر بر کارتان اجری و زجری دارد کارتان خدای من خدای مهربانی. عظمت. شکوه .روشنی . پاکی . بزرگی . دانایی راستی تو چه داری از خدای من فکر کن . بازم فکر کن فکر کنم هیچ .....................................................................................؟؟؟؟؟؟
جمعه بیست و هفتم 10 1387

  به همه عشق بورز،

                 به تعداد کمی اعتماد کن،

                                   و به هیچکس بدی نکن.

hic kas

به همه عشق بورز،

 به تعداد کمی اعتماد کن،

و به هیچکس بدی نکن.  

جمعه سوم 8 1387

چقدر وحشتناکه که هیچکس دلش برای من تنگ نشد هیچکس نپرسید کجایی؟

حتی اونایی که خیلی دم از معرفت می زدند!!!!

یاد حرف هیچکسی افتادم که یک بار بهم گفته بود ... به سایه ها دل نبند....؟؟؟

 راست گفت.

راست گفت

راست گفت

جمعه سوم 8 1387


بفرست برای ایرانیان تا بدانند که ما چه بودیم...
در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید

هیچکس عصبانی نیست.

هیچکس سوار بر اسب نیست.

هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید.

هیچکس سر افکنده و شکست خورده نیست .

هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد . از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد ،

بفرست برای ایرانیان تا یادمون بمونه چی بودیم...

جمعه سوم 8 1387

دوست همه کس،

 دوست هیچکس نیست

جمعه سوم 8 1387

من هیچ کس ام

و فراموش نمی کنم. 

 هیچ هیچکس رو .

 

جمعه سوم 8 1387

یاد گرفتم که...
یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش 3-2 ماه بیشتر زنده نیست

یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی 2 خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند

یاد گرفتم در عشق هیچکس به اندازه خودت وفادار نیست

و

یاد گرفتم هر چه عاشق تری ، تنهاتری

 این یعنی

hic kasi

جمعه سوم 8 1387
 هیچکس نامی نیست 
برای دل خوشی تو 
هیچکس دنیای از حرف
در دل نامی کم 
و یادی تاریک و تار 
پس هیچکس باش ولی با هیچکس نباش خودت هیچکس باش برای هیچکسی هیچکس باش
هیچکس رو برای هیچکسی دوست داشته باش
تا هیچکسی . هیچکس رو دوست داشته باشه 
 
پنج شنبه دوم 8 1387


وقتی تو نیستی
بن بست است
راه هیچکس
سیاه است


دل هیچکس
شور زارست

 کویر است 
حرف هیچکس

پس زندگی برای هیچکس
بن بست است
وقتی که نیستی .؟

پنج شنبه دوم 8 1387

برای هیچکس
روبه روی هم نشستن و گریستن
یا
روبه روی هم نشستن و خندیدن
هیچ فرق ندارد
مهم با تو بودن است
پنج شنبه دوم 8 1387
چرا به یاد نمی اورم
به گمانم تو حرفی برای گفتن داشتی
چرا به یاد نمی اورم
همیشه ی بودن
با هم بودن نیست
چرا به یاد نمی اورم
...؟؟؟
پنج شنبه دوم 8 1387

خدا یار هیچکسون
خدا خیلی مهربون
تو
برو با روزگارت
چی میشه مگه
اینو
خدا میدونه

چهارشنبه دهم 7 1387

من تو باهم یکی بودیم
                           گناهی نبود
                               باران هم که امد
                                                گناهی نماند
سه شنبه دوم 7 1387
ابر امده
        از عزای اسمان کبود
                      در هیچکسی خورشید

                            دارد گریه میکنه
باورش دشوار است
سه شنبه دوم 7 1387

                                                           خسته ام
                            می ایی همسفر شوی ؟؟؟
بیراه ی حسرت را
سه شنبه دوم 7 1387
چراغى را که ایزد برفروزد هیچکس را توان‏ خاموشى آن نخواهد بود.
دوشنبه اول 7 1387

 

زندگی سخت نیست ما سختش می کنیم

عشق قشتگ  نیست  ما  قشنگش  می کنیم

دل  هیچکس  تنگ  نیست  ما  تنگش  می کنیم

دل  هیچکس  سنگ  نیست   ما   سنگش   می کنیم.

 

hich kas


دوشنبه اول 7 1387

ازم پرسید بخاطر کی زنده هستی؟ 

با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم داد بزنم "بخاطر تو"،

بهش گفتم: "بخاطر هیچکس".

پرسید: پس بخاطر چی زنده هستی؟

با اینکه دلم داد میزد "به خاطر دل تو"، با یه بغض غمگین بهش گفتم: "بخاطر هیچی".

ازش پرسیدم: تو بخاطر چی زنده هستی؟

در حالیکه اشک تو چشمش جمع شده بود، گفت: بخاطر کسی که بخاطر هیچکس زندست.

دوشنبه اول 7 1387
 
 
 ”
 
 
لحظه ها همیشه خواستن که تو رو ازم بگیرند
همیشه یک چیزی بوده که شوقت ازم ربوده
 
 
¤ 
 
 
 
 
 
 
 
يکشنبه سی یکم 6 1387

قسم به لبخند یک بیچاره
قسم به گرسنگان فراموش شود
قسم به لبخند ان گل پژمرده
که تا وقتی جان در بدن دارم و چشمهائیم می تواند دنیا را ببیند
به عدالت از بیچاره و بدبخت درایم و به تمام کوردلان بفهمانم
که هست هیچکسی در دار هیچکسی که برسه به داد هیچکسی
پس بیا با من باش
چون
کوه
باران
جنگل
متحد
قوی
یک دل
همه با هم ؟
ای هیچکس آ
ما زنده دلان
بیچارگان تاریخیم که به اینده تیرو تار خویش دل خوشیم
نارچاریم
که گر دل خوش فراموش گردد
دنیا به روی سر هر چی کوردل که هست خراب گردد.!

يکشنبه سی یکم 6 1387

توی

توی که سراغم سالهاست نمی آیی
دروغ نگم روزهاست
ولی برای من سالهاست
که گذشت

يکشنبه سی یکم 6 1387
بیچارگی هیچکس از فکر دیگران
بیچارگی هیچکس

باز وقتی آزاد ذهنی پر از درد به سراغ امد از بخت بعد بازم باید بنویسم دیگه
چند لحظه خورشید وقت داشت تا از پشت کوه بلند . سر افراز بیرون بیاید و تمام دل مردم جهان رو .
آسمان ابی
دریای بی کران
ذهن پر درد مرا
روشن کند وروزی نوع با دیدی نوع شروع شود ولی من در آن سپید دم روز به تمام فکره های فکر نشده . ؟
می اندیشیدم که چرا این ذهن این تصور از زندگی من
دیر به دادم رسید
ای کاشک که این صحنه با شکوه چند سالی زودتر به سراغم می امد و
مرا از این سردیها و گرمیها و بی محبتی

اصلا از همین زندگی و زندگانی
یا نا امید های خویش رهایم میکرد
ای کاشک با او اشنا نمی شودم
که هر روز شیفته او شوم و روز به روز بیچاره تر از فردا یم نمیکرد
نمی دانم پس یا پیش راهی هست یه نه
که دیگر خسته ام و
هیچکس دیگرم


امروزهم دیر نیست شاید

شاد باشید تا روز مرگ هیچکس
ای..........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هیچکس دیگر نویسنده دل نوشته

يکشنبه سی یکم 6 1387
سلام
یک سلام ناراحت
یک سلام با گریه های مکرر
یک سلام به وسعت تنهای تو
به تمام خوانندگان مطالب عبوس من ناراحت و گریه دارمن بچه ها راستی من خیلی نظرمیگرم یا با بچه های که همه توی تبیان هستنند چه بچه های که در بیرون وب باهاشون ارتباط دارم بهم میگن
چرا غمگین می نویسی
چرا نوشته هات ناامید کننده هستنند
سردن .
همیشه ناراحت هستنند
حتی بعضی ها از دوستان خوب خوب خوب عزیزم
بهم میگن در زندگیت مشگل داری
نه به این عزیزت نه
من نه مشگل دارم نه با خانواده ام مشگل دارم نه با کسی دیگه
ما در خونه دمکراتیم یعنی راحت راحت راحت ؟
بعضی موقها بخودم میگم مشگلات من نه مالی نه عاطفی من خودم دوست دارم برای خودم
مشگل درست کنم ناراحتی از غم خوشم میاد دیگه
عاشق غمم . تنهایم .تا بتونم از دنیا از مشگلات اجتماعی بگم
با زبان هیچکسی
به خدا من خودم مشگل ندارم مشگل من ادما دروبرم نمی دانم شاید مشگل ندارم و ذهنم آزاد از این فکرا میکنم نمی دانم ؟؟؟
من دلیگرم از دوروی زیاد
خیلی متنفرم از دروغ
بیزارم از ریا
تحمل دیدن فقر در کسی رو ندارم
من خودم هیچکسم هیچی نیستم ولی تا میتونم کمک میکنم
ولی کسای رو مبینم از من بالاتر ولی کمک نمیکنند
من نمی بینم با شک و تردید
من واقیعت میبینم
بابا من
وقتی میشنوم فعلا زوج کاروشون به دادگاه رسید اینو تا سه روز نمی تونم هضم کنم می ماند روی دلم
بابا راست میگم
اخه مگر میشه کسی که تا دیروز نگارو یار و معشوق هم بودن امروز با چنین قساوت و سنگدلی
تمام گذشته و اینده بچه هاشون رو زیر خنجره پیش امد بزران
نمی سازند . درک نمکنند . نمی شه. ندارند . باکسی
اینا مال هم نبودن از روز اول
اینا توی مخ کچی و یخی من نمیرند نمیرند
بابا اگر روز اوا مال هم نبودید چرا ازداوج کردید مگر کور بودید
چشمتو بازی میکردی
حال چرا اولاش خوب بود
مهربون با مرام درکم میکنه بیرون میریم هی از این حرف
تو پدر یا مادری
باید اینا رو بزاری کنار پدر یعنی فداکاری مادریعنی از خود گذشتن
دونستی تو باید از این مرحله سخت بری برای رسیدن به موفقیت
تو باید در یک کلام از خودت بگذری
در یک شب همه چیز خراب میشه
چقدر تحمل کنم از روز اولا اینجوری بود و طلاق (عاشق و معشوق های پفکی )
عشق تاوان داره عشق توی معنی هیچکسی یعنی نرسیدن
عشق نرسیده جاودان میماند قسم میخورم
هی بازم خودتون میدونید
اینا ست مشگل کار ما
من ناراحتم از قهر های خانوادگی . نمی تونم ببینم که برادری یا خواهری باهم قهرند
مگر میشه دوخواهریا برادر که از یک جنس هستنند از یک خون ازیک پدر مادر این چنین باشه
می دونید مشگل کار ما چیه
پس گوش باز کن بروی سخنم
اینو برای تمام انسانها ایران ایران ایران
عزیزم مینویسم اول یاد این شعر هیچکس بزرگ می افتم اینو بخون حالا

من تعصب دارم
وطن پرستم
توی ذهنم
از ایران یک بهشت تصور دارم

می بینی هیچکس چی میگه
توهم تعصب داشته باش

نه که اینو می نویسم بخواهم به دولت یا چیز دیگری گیر بدم اونا مثلشون با این فرق میکنه
اینا به خود ما مردم ربط داره اصلا حرف دولت نیست
من تو با.خانم..با.توم رامی..آقا.با.توم یا..خانوم...وبا توم اور خانوم با تو خشک باتوم سهی
یک زمانی بود یک ویروسی یا منو هک کردن بودن شاید یک فایل توی کامپیوترم ایجاد میشد
یک اگر همه پاکش میکردم بازم میامد و یک سری حرف ها توش بود
انها باماند در تنهای من برای من
ولی نوشته ای داشت که من رو به خود جالب میکرد
فینگلیشی نوشته بود
میگفت توی کشوری که همه به فکر راحتی خود باشند هیچکس راحت نیست
اما توی کشور ی که همه به فکر راحتی هم هستنند همه راحت و در رفاه زندگی میکنند
من شخصا چون به فکر رفاه بیقه هستم خودمم در رفا زندگی میکنم
بدون نگرانی بدون دالواپسی دلم گرم گرمه خیالمم راحت
پس شما هم اول فکر رفاه دیگری باشید تا کسی دیگر فکر رفاه شما
به هرچه خوبی و پاکی قسم توی دنیا یک میشیم به هرچی که میگی قسم میشه این کار رو کرد خیلی راحت
حالا تو بگو هیچگس تب داره
اره اینا از روی تب
ولی تو رو خدا تو باور کن من تب دارم اینا هم باوروشون میکنی
نمی دانم شاید بخواهم بنویسم با این وقت و این کامپیوتر خسته تر از من
تبیان باید چندین گیگا بایت فضا در اختیار هیچکس خوب وبد و زشت بزاره
من گاهی خیلی خوب گاهی خیلی بد
خدانکنه زمان ز...؟ دم دست باشید
بچه های سرو چشمتون درد اوردم
مشگلات من مشگلات همست شخصی نیستنند
مشگل تو دوست عزیزم هم هست فقط خودتون کنار نکشید لطفا بیاید وسط گود تا درست بشه
بابا دست یک نفر بگیری بسه اگر می دونی
همین
به همنوع خودتون خدمت کنید
که ارج که داره
گویند حد نداره
یادت نره
حرفهای هیچکست و

فکر کنم تب دیگه اومده پایین حالا بهتر چشمهایم رو ببدم و به چیز دیگر بی اندیشم
بچه اگر شماهم مثل من فکرمیکنی یک نظر بزارید که مافقم یا مخالفم همین کاربزرگی دارم باهتون

 

 

چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387
حتی نذاشتن با همدیگه بد باشیم
چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387


انتظار نا ممکن بی امید    

 

صبح ها شکلی از رفتنیم
عصر ها خستگانی که باز می آیند
رویا باخته . بی امید . اندکی معترض

طبیعی ست که بعد از آن همه اضطراب
حالا پناه می بریم به دعا
به سادگی
به سهم همین هر چه که هست
هر چه که بود
هرچه که خواهد شد
روشنی تو حالا بیا تا بعد؟؟؟

پس کی خواهی امد......؟
انتظاری تا اخرین دقیقه !

چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387

بعضی وقت یک حس به من میگه

توی وجودتت چرا عشق داره کم میشه

چرا هیچکس نمی فهمه هیچکس و

بهتر همین جا تمام کنیم بحث و

چهارشنبه بیست و هفتم 6 1387

دعای هیچکس

خدایا 


خدایا هیچکس و خوار و ذلیل نکن
خدایا هیچکس و جرت نده که هیچکس و اذیت کنه
خدایا هیچکس و رازی به مرگ هیچکس نکن
خدایا هیچکس و تنها نزار و بی کس نکن
خدایا هیچکس و دل شکسته از هیچکس نکن
خدایا هیچکس و مدیون هیچکس نکن
خدایا هیچکس و به خطر نزدیک نکن
خدایا هیچکس و به گناه آلوده نکن
خدایا هیچکس و به پاکی دعوت کن
خدایا هیچکس و به سقوط نزدیک نکن
خدایا هیچکس و عاشق تر از عاشق کن
خدایا هیچکس و از خانواده اش دور نکن
خدایا هیچکس و ببین و رها نکن
خدایا هیچکس و بی کس نکن
خدایا همه کس و هیچکس نکن
خدایا هیچکس و همه کس نکن
خدایا هیچکس و از هیچکس سیر نکن
خدایا هیچکس و از هیچکس دور نکن
خدایا هیچکس و ...............؟

 

جمعه بیست و دوم 6 1387

دیگر چه مخواهم از این صبح و شام شبیه هم ؟
پس پناه بی پایان من کجاست
فراموشی و خاموشی من کجاست
پس کی این دل آروم میگرد.
جمعه بیست و دوم 6 1387

دلم می خواهد نقطه بگذارم تمامش کنم
اما حس خسته ای مرتب مزاحمم می شود

دلم می خواهد نقطه بگذارم تمامش کنم
اما حس خسته ای مرتب مزاحمم می شود

دلم می خواهد نقطه بگذارم تمامش کنم
اما حس خسته ای مرتب مزاحمم می شود


 
جمعه بیست و دوم 6 1387

درست به همین سادگی
برخیز و شتاب کن
من می گویم و تو بنویس
بنویس از زندگی
بنویس از عشق
بنویس از دوری
بنویس از امید
بنویس ازنوشتن
که زیباست
تو بنویس
بنویس که.....................................؟؟؟؟

چهارشنبه بیستم 6 1387

حتی هیچکس نمی داند

ما چه بودیم

چه گفتیم

چه کشیدیم !

چهارشنبه بیستم 6 1387

سنگین از نگفتنم 
هیچکس نگفت
بار تو گر سنگین است
مقصد کجاست

چهارشنبه بیستم 6 1387

آنجا که ظلمت بود . اینک نور است
انجا که درد بود اینک لذت است
آنجا که ضعف بود اکنون قدرت است
انجا که سیاه بود اکنون سفید است
انهم که کسی بود الان هیچکس است
انجا که هیچکس بود ماتم غم بود

 

سه شنبه نوزدهم 6 1387

چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز


چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز

چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز

چقدر روشن است اینجا
چقدر من زنده ام امروز

سه شنبه نوزدهم 6 1387
هی روزگار هیچکسی و غمگینی
نمی شد زمین از نو زاده شود
عشق از نو زاده شود
آدمی از نو زاده شود
اصلا اسم نباشد
تقسیم و فاصله نباشد
هیچکس تنها نباشد 
یعنی مشه فکرش بکن اگر بشه چی میشه
نوشته ما هم شده قضیه یکی از بستگان غضنفر داشته یک بیست کیلوی ماست و می ریخته توی دریا
بهش میگن چیکار میکنی . میگه دارم دوغ درست میکنم . میکن اخ این کمی ماست که همه ی اب دریا رو
که جواب نمیده که دوغ درست کنی نمیشه
میگه فکرشو بکن اگر بشه انتوقت چی میشه
حالا حکایت ماست
سه شنبه نوزدهم 6 1387

حالا سال هاست
که ما از حوالی انتظار
خواب یک روز خوش را
از شب شکسته می پرسم

کلافه ام از این روزهای طولانی

سه شنبه نوزدهم 6 1387

 

اما هیچکس نمی داند تو : آنچه که انجام میدهم را دوست داری؟

 

ما می ترسیم
خاموشیم
نگاهت می کنیم
به بزرگیت
بر می خیزیم
می رویم
بر می گردیم


جمعه پانزدهم 6 1387

از ماه تا ستاره

از این طرف تا آن طرف جهان

هدیه ایست به تو

جمعه پانزدهم 6 1387
 هیچکس
سلام یک سلام سبز به تمام تبیان نت ها چطوریید . یک سلام به زیبای رنگین کمان به دختر خانمها ایرونی و یک سلام بارونی به تمام پسرهای ایرونی مخصوصا تبیان نت ها
خوبین در سلامتی مثبت به سر می برید وضع کار . بار . حال .پول . مال .سال . ماه .خلاصه روزگارتون خوبه ..؟
همیشه خوب باشید . و جسم و روح سالم داشته باشید بقیه چیزها درست می شه. یک هیچکسی میگه با جسم سالم و روح بزرگ همه چیز و میشه بدست اورد ولی با همه چیز نمی شه تن سالم و روح پاک و بدست اورد
بچه ها راستی میخواستم یک خبر بد بهتون بدم اگر براتون مهم باشم زندگی من پر از این اگراست
اگر از دل نوشته هام خوشتون امد اگر براتون مهمم و از این قبیل ها ..؟چیکار کنم بچه خاکی دیگه حالا حالا
هم اسفالت نمی شه بابا چی می گم البته این جوری خوب هیچکس همیشه حال و موقعیت طرف مقابل و درک میکنه
اونهم درک هیچکسی اصلا یک جورای دیگس اونهم خودش بحثی داره که فعلا
خوب خبر بد این که هیچکس تولدش
بچه ها حالا میگین این هیچکس تب داره میلی به کم داره ولی خوب اکثرا هیچکس آ
به من میرن نمی دونم لابد اونهم خودش حرفی
حروف کیبوردم بی روح تر و ضعیف هستنند برای این کار ولی بهشون روح میدم تا ایناهم برای خودشون خوش باشن و زندگی کنند و شاد باشند از هیچکس هم شاد تر اخ ادم روز تولدش از این کارآ میکنه تنها توی اتاقش خودش . خودشو حبس می کنه خود هیچکسش با کامپیوتر هیچکسیش از این غم ها بنویسه اخ کیه دیده روز تولد ادم هیچکس
کنارش نباشه این تولد نیست که هیچکسی ؟؟؟
پس من همین طوری هیچکسی مو سر میکنم تا خدا بزرگه
اصلا مالید یک جشن هیچکسی راه بی اندازیم و بچه های تبیان رو دعوت کنیم نمی دونم اگر حالشو داشته
باشید . بازهم این اگر هیچکسی ؟
نه ابن خوب نیست؟
شما یک چیزی بگید من هرچی فکر میکنم انتن نمی ده اخ خط ام خرابه از اون اول هم زدم بیراه
به قول یک عزیزی چند وقتی بیراه میریم . شاید زودتر رسیدیم بهتر که . اکر نرسیدیم چی نمی دونم
ببخشید همراهم زنگ میزنه یک لحظه با خودتون باشید تا تلفن جواب بدم زودی بیام جای نریدا
الو:..............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چی
اینهم نظری .؟
بچه یک از هیچکس آ بود تلفن زده بود میگفت اگر قانون هیچکس راه میده . بچه هم مایلند؟
یک مسابقه بزاریم اونهم با جایزه اره این بهتر هیچکس
خوب دست درد نکنه از این راهنمای قشنگت . راستی بدهم نیست خوب حالا چی رو سوال قرار دهیم که
خوب باشه ؟
بچه اگر مایلید .
هرکسی که میخواد در این مسابقه شرکت کنه جواب سوال و باید در قسمت نظرات بنویسه حالا یا خوب_بد_زشت یا در هیچکس شب نویس غم نویس تنها نویس خسته نویس جواب سوال و بنویس
حالا هرکی در مسابقه واقعا جواب درست و داده بود اگر زیاد بودن به اسم قرعه به نفر اول یک هدیه از
طرف هیچکس و نفر دوم سعی میکنم یک دل نوشته در مورد هرچی یا هرکی یا هر اسمی که بخوادبنویسم که
هر جا برد بهش جایزه بدن
پس سوال مسابقه هیچکس
هر کس گفت هیچکس امسال چند سال شده است و از امروز که روز تولد هیچکسه روز جمعه
15/6/1378 چند ساله میشه .؟؟؟؟؟؟؟
نفر اول و نفر دوم اگر زیاد بودن قرعه کشی بدونه کلک بهش جایزه میدم اونهم جایزه خوب
ادم وقتعی روز تولدش کسی دورو برش نباشه از این کار میکنیه
برای تولد هیچکس .هیچکس گل نفرستاد
برای تولد هیچکس .هیچکس تبریک نگت
برای تولد هیچکس . هیچکس زنگ نزد
برای تولد هیچکس . هیچکسی تکس نزد
برای تولد هیچکس . هیچکس کاری نکرد
هیچکس منتظر جواب سواله شما ست
بدرود
هیچکس

 

پنج شنبه جهاردهم 6 1387

تا دیروز برایم عشق بودی

بزرگ بودی

جان بودی

نور بودی

عزیز بودی همچون دو چشمهائیم

ولی امروز از ان دل گیرم

که نه عشقی

نه نوری

نه عزیزی

نه سفیدی

نه همدلی

تاریکی

بیدلی

بی جانی

سنگدلی

رسواتر از من توئی

ای دیوانه عالم

برو به فکر کار خویش باش

که کس نتواند شکستن دلی را سرهم کند

نه کار من است نه کار تو رسواتر از من

تو مرا به خاک سپردی

برو ..؟

به سنگ بگو

به خاک بگو

که دگر هیچکس ازآن شماست

تنش .جسمش . عشقش . روحش . فکرش

همه تقدیم به تو باد

ای خاک سرد

تقدیم به تو باد

نویسنده دل نوشته هیچکس
تقدیم :؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه بچه ها اشتباه نکنید این بار برای غرق گناه ننوشتم
پس تقدیم به تو ای غرق در پاکی
دوستان عزیز در مورد این نوشته حتما قانون کپی نویس و کپی نظر هیچکسی رو رعایت کنید و ......؟؟؟؟؟
خیلی دوستون دارم . ببخشید اگر نوشته هام یک وقت های اذیت تون می کنه و با هام کنارمیان باید بنویسم وگرنه یک وقتهای از بار غم ودرد می میرم
هیچکس

پنج شنبه جهاردهم 6 1387

به من نگاه کن واسه یک لحظه

نگات به صدتا آسمان می ارزه

من از خدا مه

بکشم ناز تو

بشنوم یک لحظه آواز تو

من از خدا مه

من از خدا مه

من از خدامه

 

بمونی کنارم

من که بجز تو

کسی رو ندارم

من از خدامه

که نباش دوری

فقط دلم میخواد بگی چه چوری

من از خدا مه

که یک روز دعا مون

بره توآسمون پیش خدامون

به عشق اونکه بعد اون همه درد

خدامون یک نگاهی به ما کرد

 

يکشنبه دهم 6 1387

چرا به یاد نمی اورم
من به تشنگی بی پایان آسمان می اندیشم
هنوز تو بیداری
چرا بیاد نمی اورم

¸∏ 

يکشنبه دهم 6 1387
چرا بیاد نمی اورم . ¿
بارش غبار ستارگان دوردست
تو کیستی
تو را بیاد نمی اورم
چرا به یاد نمی اورم . ¿
به گمانم تو حرفی برای گفتن داری

 

 

يکشنبه دهم 6 1387
می دانم که می توانم .
باید برای توانستن
همه با هم
بتوانیم

♣ 

hichkas 

يکشنبه دهم 6 1387
¤

من هنوز نمی دانم که چرا غروب ها دلم می گیرد

برایم بنویس


 

ماه قبیله ای غمگین است که از تماشای این سیاره کبود پیر میشود

يکشنبه دهم 6 1387

در حال حاضر این حرف اخر من است:

دست هامان خالی

دل هامان پر

از خانه که می آیی

دستمال سیاه بیار

و تحملی طولانی تر

احتمالا گریستن ما بسیار است

اشتباه از من بود

اشتباه از من بود ....؟؟؟

 

يکشنبه دهم 6 1387


وقتی دستمان به آسمان برسد
دیگر هیچکس مزاحمت نیست
دیگر هیچکس دستش به تو نمی رسه
هیچکس نمیتونه تورا ببینه

 

شنبه نهم 6 1387


یه روز
روز های قدیم برای خیلی ها
کس بودم
اما دریغ از امروز
صد دریغ و افسوس
شده ام
هیچکس !!!!!!

 

شنبه نهم 6 1387


حالا به هرچه می نگرم
یا تورا. یا خاطراتت
را می بینم
عجیب است
که چه زود
هیچکس باکس میشود


شنبه نهم 6 1387بی قرارم
می خواهم بروم
می خواهم بمانم
دارم در ترانه های مبهم زاده می شوم
دوباره

 

شنبه نهم 6 1387

حرف های هیچکسی
چرا هیچکس . نمی فهمه هیچکس و
هیچکس .هیچکس و در ک نمی کنه
هیچکس . نمی رسه به فریاد هیچکس
هیچکس به هیچکس دیگه کمک نمی کنه
چرا هیچکس نگفت اون عاشق هیچکسه
هیچکس رفته بود از هیچکس خبر بیاره ببینه که هیچکس چرا سر قرار نیامده بود دیده بود دوست هیچکس اون هیچکسه اونجاست اما با یک هیچکس دیگه که فکر کنم این جور که هیچکس میگفت اون هیچکس نامزد اون هیچکسه بود ولی بابا هیچکسه مخالف میگه این هیچکس . هیچکس و نداره . من اون هیچکس می شناسم خیلی هیچکس خوبی بود و چون از بچگی هیچکس و نداشت همیشه کارهاش گره میخوره حالا من هیچکس اگر بشه
می خواهم به بابا هیچکسه بگم بابا این هیچکس ما حرف نداره هیچکس خوبی اون هم مثل من هیچکس نداره این خوبه که ادم هیچکس و نداشته باشه که به کارهای هیچکسیش دخالت کن خوب خوبه که ..؟
آدم هر تصمیم هیچکس که بگیره هیچکس نمی تونه در کارش دخالت کنه ../؟
توی شهر هیچکسا هیچکس سر کار نمی ره هیچکس و اذیت نمی کنند هیچکس غصه نداره هیچکس نمی خوابه
توی شهر هیچکسا هیچکس عاشق نمیشه هیچکس منتظر نیست هیچکس در راه نمانده .هیچکس گریه رو بلد نیست .
غروب در شهر هیچکس آ برای هیچکس قشنگ نیست . هیچکس .به کار دیگران دخالت نمیکنه .هیچکس غیبت نمیکنه . هیچکس زیراب هیچکس و نمی زنه هیچکس توی اتوبس سرپا نمی شینه ..؟؟
توی شهر هیچکسا نه غم هست نه شادی هیچکس هیچ حالی رو حس نمیکنه..سردی گرمی .دروغ ریا. عشق .مرگ مصیبت. .......؟؟؟؟/(خوش به حالشون)
هیچکس می گفت عروسی هیچکس درس شده و بابا هیچکسه جواب مثبت داده . می گفت هیچکس دیده که در حال
تدارکات عروسی هیچکسیش بود
میگفت گفته عروسی من کم خرج گفتم چرا گفته چون ..؟
هیچکس غذا نمی خوره .هیچکس صندلی نمی خواه هیچکس میوه و شیرینی دوست نداره
هیچکس اب نمی خواهدخوبه هیچکس از جهت به خرج نمی افته .
اما بازم ناراحت بود . هیچکس چرا میگفت آخ چرا نباید هیچکس نیا عروسی من چرا نباید روز عروسیم عرق در نور شادی نباشم .
من بهش گفتم بابا خدا رو شکر کن تو شهر هیچکسا هیچکس با هیچکس عروسی نمیکنه حال هیچکسه بهت اره گفته عروسی هیچکسیت رو خراب نکن دست هیچکس رو بگیر برو ماه عسل ...
در فکر فرو رفتو دست هیچکسه رو گرفت که بره بدون خدا حافظی
اما هیچکس ماشین نداشت
هیچکس نبود که کلید بهش بده
هیچکس در پمپ بنزین نبود
هیچکس در شهر نبود آخه اینجا شهر هیچکسا
هیچکس دید هیچکس به دادش نمی رسه دست زنش که در دستش بود بسوی سد نزدیک شهر هیچکس آ دوید طوری که هیچکس بهش نرسید در یک ان هیچکس و زنش هیچکسه به آب پریدن در آب غرق شده بودن وهیچکس به دادش نرسید
آخه اینجا شهر هیچکس آ
هیچکس نیست که...؟این هم خیلی بده
هیچکس . نمی فهمه هیچکس و
هیچکس .هیچکس و در ک نمی کنه
هیچکس . نمی رسه به فریاد هیچکس
هیچکس به هیچکس دیگه کمک نمی کنه
پس همیشه فکر کن در شهر هیچکس ا زندگی میکنی و خودت کار های و تصمیمات تو بگیر چون
هیچکس مثل خودت نمیشه
هیچکس برای هیچکس خوبی نمی خواهد جز خانواده هیچکس


 

این هم یک تکس هیچکسی ..!!!
هیچکس باهات . هیچکس دوست داره .هیچکس عاشقته. هیچکس برات میمیره. هیچکس برات می مونه
این هیچکس کیه .
خوب منم هیچکس ....؟؟؟؟

پا وبلاکیها
نوشته شده بدست هیچکس

 

جمعه هشتم 6 1387
X